HEM - HOME
Akademier - Academy
Diverse medaljer - Various
Kungliga medaljer - Royal
 
Mynt - Coins
Sedlar - Papermoney
Ordnar - Decorations
Aktiebrev - Shares

 


Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
 info@aktiesamlaren.se
 

Om du är intresserad av något på vår hemsida men tycker att priset är för högt lägg ett bud, vi ger ett snabbt svar ja eller nej tack!

  
Låt husen Leva!
Europeiska Byggnadsvårdsåret 1975, 2 delad, Över gamla stan.
Grav. Raimo Henio, silver 324 gr, 65 mm, 2 500:-
Einar Forseth 1962, AV A.Wallenberg 2 000:-


 
Ivar Kreuger
Modellerad av Alfred Ohlson. Gjuten i Stockholm hos
Herman Bergmans konstgjuteri AB.
Utförd 1930 på beställning av D. Holmbergs Mynthandel
i Stockholm för en serier medaljer över svenska män
som gjort Sverige känt i utlandet.
Brons, 70 mm.  såld/sold

 

FN 30 år 1945-1975
Platina, 56 gr 40 mm, såld/sold
Att samla medaljer är som att samla gamla konstverk, men till ett otroligt förmånligt pris. Utan undantag, är de äldre svenska medaljerna sällsynta eller mycket sällsynta. Samtliga äldre guldmedaljer är präglade i extremt små upplagor, från några få
exemplar till kanske 5 eller 10 exemplar, varav endast några få är bevarade till våra dagar. Trots sin stora sällsynthet går de att fortfarande att förvärva till förvånansvärt låga priser. Internationellt betalas mångdubbelt högre priser för motsvarande objekt.
Collecting medals is collecting art in miniature wich also includes the price you have
to pay for the medals. Without exception, all old Swedish medals are rare or very rare. All old gold medals are struck in excessively small numbers, from only a few up to 5 or 10 specimens. Despite the rarity it is still possible to buy those medals at favorably low prices. International gold medals is priced  at a considerably higher level.

 

Akademier - Academy

Diverse medaljer - Various
Kungliga medaljer - Royal


M
edaljkataloger

 I var och en av ovanstående kataloger finns  mer än 200 medaljer avbildade.
  Dessutom   finns uppgifter om präglingsår, yrke, gravör och andra referenser.
  Katalogerna har sammanställts
av Arne Allesson.
Vetenskapsakademiens   Minnespenningar  250:-
tyvärr slut

Åren 1750-1848 utgavs minnespenningarna orgelbundet och med varierande storlek.  Diameter större än 40 mm har ej medtagits för tiden före 1851. Fr.o.m. 1851 har
 utgåva skett årligen och diametern är 31 mm t.o.m. år 1955. Fr.o.m. 1956 är
 diametern 45 mm med undantag för 1989, 1994 och 1996. Nypräglade medaljer har  samma diameter som vid första präglingen. Undantag 1979. Samtliga medaljer är  avbildade i skala 1:1.

Svenska Akademiens Minnespenningar   250:-