medaljer - medals - medaillen - orden - ehrenzeichen - mynt -sedlar

 


Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
 Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info@aktiesamlaren.se

HEM   HOME

 

Kungliga medaljer/ Royal medals

Gustav Vasa, 1521-1560    
400 år intåg i Stockholm 1923, Grav. Carl Milles, 55 mm  brons  1 000:- 
Gustav Vasa    
Forsatta, framgångfulla kamp för fäderneslandets befrielse från politiskt och andligt förtryck. Grav. för Arv. Karlstens 2:dra regentlängd. St. i Banken. 26 mm    brons 500:- 
Gustav Vasa    
Karlsten för hans 1:sta regentlängd,  H: I:5, Grav. A Karlsten, 51 mm,  silver 1+ 2 500:-
Gustav Vasa    
400-års minnet av Gustav Vasas födelse, 1896, H.I:1, 35 mm brons
silver
150:-
300
:-
Gustav II Adolf,  1611-1632    
Konungens hjältedöd på slagfältet vi Lutzen 1632 begrav. i Riddarholmskyrkan i Stockholm den 22 Juni 1634. Grav. Seb. Dattler i Dresden, H:I.176, 40 mm, silver       4 500:-
Gustav II Adolf,     
K. Myntet, 1832, Grav. C. M. Mellgren, H:I.244, 41 mm, tenn
brons
kantskador 400:-
ärgad    500:-
Gustav II Adolf     
300 års minnet av konungens födelse 1894, NNÅS 68.177, 39 mm  silver
brons
300:-
100:-
Gustav II Adolf     
Nürnberg 1632-1932, 33 mm tenn 100:-
Gustav II Adolf     
Minne från Göteborgs 300 års jubileum 1623-1923 Grav. A. Lindberg, 41 mm  brons 250:-
Gustav II Adolf     
Akademien 1932,  32x40 mm silver 500:-
Gustav II Adolf     
Lutzen 1632-1932,  45 mm brons 150:-
Gustav II Adolf     
Gamla Stockholm 1897 Asplund, grav A. Lindberg,  41 mm tenn 200:-
Gustav II Adolf     
Till minne 300-årsdagen av hans födelse, 1594 9/12-1894, med hänge 32 mm silver 200:-
Kristina 1632-1654    
Segrande självförsakelse i andligt och världsligt avseende. grav av Giov. Hamerani i Rom. 35 mm. H:I.110 brons 1 000:-
Karl XI, 1660-1697    
Konungen reser sin Eriksgata under Augusti till December 1673,
Grav. A. Meybusch, H:I:36, 54 mm
tenn 1/1+ 1 200:-
Karl XI    
Konungens och Svenska härens seger öfver den Danska i Slaget vid Lund 4 dec 1676. Grav A. Karlsten, H:I.57, 58 mm tenn 1/1+ 1 200:-
  
Karl XI    
Enigheten mellan Konungen och Rikets Ständers vid 1682 års riksdag. H:I.96, Grav. A. Karlsten. 54 mm tenn 1 500:-
Karl XII, 1697-1718    
Fredskongressen i Braunschweig i mars 1715, Grav. Chr. Siegm. Wermuth, Köpenhamn. 43 mm tenn 1/1+ 1 500:-
Karl XII    
Numismatiska föreningen 1918, 40 mm silver 1 000:-
Fredrik I, 1720-1751    
Kröning i Stockholms Storkyrka 3 maj 1720, Grav. J. C. Hedlinger, H:II:8, 50 mm  tenn kv. 1 600:-
   
Fredrik I    
Hedlingers vackraste arbete, bröstbilder av elva regenter från Gustav I till och med Ulrika Elenoras år 1723, Grav. J. C. Hedlinger, H:II:28, 61 mm  tenn 1/1+ 1 500:-
Adolf Fredrik, 1751-1771    
Kronprinsens Gustaf 16 år förklaras myndig 1762, Grav D. Fehrman, H:II.34,
33 mm,
tenn 1/1+ 200:-
Gustav III, 1771-1792    
Kungliga Svenska Patriotiska Sällskaps medalj 35 mm,  silver 1/1+ 1 200:-
Gustav III     
Kronprinsens dop 10 nov. 1778. H:II.50 Grav. G. Ljungberg, 55 mm, brons 1/1+ 1 200:-
 
     
     
Gustav III     
Akademien sammankomst, Kungl. Myntet, 1788, Grav. C. G. Fehrman, H:II:114, 33 m.m. silver 400:-
Gustav III     
Kungl. Vitterhets Historien och Antikvariatets Akademien 1788, Grav. C. G. Fehrman, H:II:113, 43 m.m. silver 600:-
   
Gustav III     
Allmänna Brandförsäkringsverket 250 år, 1782-1932, Grav. Erik Lindberg, 50 mm brons 250:-
Gustav III     
Konungens död i Stockholm den 29 mars och begravning i Riddarhlms kyrka den 14 maj 1792, Grav. C. H. Küchler, H:II.98, 55 mm, med plåtask brons 2 500:-
Carl XIII, 1809-1818    
St:Johaneslogen, Den Nordika Första 1935, Grav. Erik Lindgren, 55 mm,    brons 300:-
Karl XIV Johan, 1818-1844    

Konung Carl Johans uppstigande på Sveriges och Norges thron den 5 februari 1818, H:II.23, Grav. C. Enhörning, 32 mm

silver 500:-
Karl XIV Johan    

Kongl. Landtbruks Akademien  1822, H:II.77a, Grav. L. Grandel, 32 mm

silver 400:-
Kronprins Oscar    

Kongl. Vetenskaps Akademien Förste Ledamot 1818, Grav. M. Frumerie, Slagen 1819. H:II.4,  40 mm

silver 1 500:-
Kronprins Oscar    

Kongl. Akademiens för de Fria Konsterna hundra års fest 1835, Grav. M. Frumerie, H:II.8,  56 mm

brons 500:-
Oscar I, 1844-1859    

Jernkontoret 100 år - Brukssociten 1847, Grav. P.H Lundgren, 56 mm

brons 600:-
    
Oscar I    

Oscar I:s och Drottning Josephinas kröning i Stockholms storkyrka den 28 september 1844, Grav. L. P. Lundgren, 1848, H:II,10, 58 mm

brons 1 000:-
Oscar I    

Propatria medalj, För medborgliga dygder, 41 mm, hänge

silver 900:-
 
     

 

   
Carl XV, 1859-1872    

Konungen och Drottning Lovisas kröning i Stockholms Storkyrka 3 maj 1860,  H:II.4a, Grav. J. E. Ericsson, 58 mm

brons såld/sold
Carl XV    

Konungen och Drottning Lovisas kröning i Stockholms Präglad på Kongl. Myntet i Berlin, slagen 1860 av Universitet i Christiania. H:II.117, Grav. Chr. Schnitzspahn, 43 mm

  800:-
Carl XV    

För utställningen av gödkreatur och mejerialster, 1866,  H:II.49, Grav. Lea Ahlborn, 57 mm

brons 500:-
Carl XV    

Som beskyddare av Kongl. Akademin för den fria Konsten 1867, H:II.15, Grav. J. E. Ericsson, 55 mm

silver 900:-
Carl XV  
Konung död i Malmö 1872, H:II.24, Svenska Frimurar orden 1873, Grav. Lea Ahlborn, 56 mm
 brons
 

500:-
 

Carl XV  
Begravnigs medalj Graverad av Lea Ahlborn för egen räkning, 1872, H:II:25,
43
mm
 tenn
brons

150:-
150:-

Drottning Lovisas 1871  
Begravnig- Följd af kärlek tacksamhet och saknad, Grav. L Ahlborn, 45 mm, 30 mars 1871
 tenn

400:-

      
Oscar Fredrik Sveriges o Norges Arffurste  
Till en upplyst och nitisk ledare,  Centralkommitén för allm. Industri o konst utställning i Sthlm 1866, H:II.3, Grav. Joh. Ericsson, 60 mm. brons 600:-
      
Oscar Sveriges o Norges Arffurste
Hertig af Östergötland
 
Industri utställningen i Sthlm 1866 H:II.3, Grav. L. Ahlborn, 44 mm.
tenn
brons
400:-
250:-
       
Oscar II, 1872-1907  
Uppsala Universitet 400 år 1877, Grav. A. Lindberg, 55 mm
brons
silver

450:-
900:-

       
Oscar II  
Allbmänna Brandförsäkringsverket 1782-1882, Grav A. Lindberg, 56 mm Brons

400:-

       
Oscar II  
Oskar II o Sophia Grav Lea Ahlborn, 32 mm silver

300:-

     
Oscar II  
Landtbruks industri o hemslöjdsutställning i Örebro 1883, Grav. E . H. Ekvall,
42
mm.
tenn 250:-
    
Oscar II  
Norrländska Industri o Landtbruks utställningen i Sundsvall 1882, Grav. E. H. Ekvall, 41 mm. tenn 250:-
      
Oscar II  
Regeringsjubileum 1872-1897, Grav. Lea Ahlborn, 50 mm. liten kantskada tenn 300:
    
Oscar II  
Till minne av Industri utställningen i Göteborg 1891, Grav G. Ekvall,  42 mm. Lättmetall 100:-
        
Oscar II  
Konungen och Drottning Sophias kröning i Throdhjems kyrka den 18 juli 1873. Grav. W. Kullrich och präglad på K Myntet i Berlin, 42 mm. H:II.51 brons 700:-
Oscar II  
Kung. Landtbruks Akademien vid allmänna hemslöjd utställningen i Stockholm 1880. Grav. Lea Ahlborn, 56 mm. brons 600:-
Oscar II  
Industri och Sjöjdutställningen i Malmö 1896. Grav. A. Lindberg, 55 mm. förgyld brons 500:-
Oscar II  
Från Sveriges här och flotta, Grav. A. Lindberg, 39 mm.
silver 300:-
Oscar II  
Jubileum 1872-1897, Grav. A. Lindberg, 39 mm.
brons 150:-
Oscar II  
Industri och Sjöjdutställningen i Gefle 1901, Grav. A. Lindberg, 45 mm förgylld brons 400:-
Oscar II  
Allmänna Konst och Industri utställningen i Stokholm 1897, Grav. A. Lindberg,
60
mm.
brons
 
300:-
 
Oscar II  
70 år 21 Januari 1899 Kalendermedalj, ink ask, Grav. A. Lindberg, 55 mm. brons 200:-
 
tenn 250:-
Oscar II  
Jubileum, regerat i 25 år 1897,Grav. A.Lindberg, 57mm. brons 450:-
Oscar II
Numismatiska föreningen 1907, Till minne av Oskar II & Sofias guldbröllop 1907, 39mm
 silver

500:-

Oscar II
Kungens död 1907, Grav. A. Lindberg, ,36 mm
 silver

400:-

Kronprins Gustav
Till minne av Gustav o Victorias bröllop i Karlsruhe 20 september 1881, Grav. Lea Ahlborn, 45 mm
 brons
tenn

300:-
300:-

Kronprins Gustav
Till minne av Gustav o Victorias silver bröllop 1906, Grav. Adolf Lindberg,
34x40
mm
 silver
 

900:-
 

 
 
     
Gustaf V, 1907-1950
Baltiska utsällningen Malmö 1914, Grav. Erik Lindberg. 58 mm. brons

300:-

Gustaf V
Trekungliga mötet i Malmö 1914, Grav. Erik Lindberg. 45 mm. brons
silver

300:-
500:-


Gustaf V
1913, Av Svarte Nilsson. 56 mm. brons

400:-

Gustav V
Med Folket för fosterlandet 1858-1948, 90 år, Av Carell. 55 mm.   brons

300:-


Gustav V
50 år, Utgiven av Frimurarorden. Av Erik Lindberg. 55 mm.   brons

300:-

Gustav V
Svenska Frimurare orden 70 år, 1877-1947,  Sporrong, Av. Carell, 56 mm.   brons

300:-

Gustav Adolf Sv Kronprins
Baltiska Riksskyttetävlingen i Malmö 1914, Av A. Lindberg. 30 mm tenn 

300:-

Gustav Adolf Sv Kronprins
Armen och Marintävlan Malmö 1914, Av A. Lindberg. 30 mm Mässing

200:-


Gustav Adolf Sv Kronprins
Av Carell. 55 mm Brons

400:-

Gustav
Jubileumsutställningen Landskrona,  1430-1930. Av Sven Kulle. 45 mm Brons

400:-


Gustav VI Adolf 1950-1972
70 år, 1882-1952, Av G. Carell. 55 mm brons

300:-


Gustav VI Adolf
Plikten Framför Allt, Av G. Carell. 55 mm brons

300:-


Gustav VI Adolf
Svenska Frimurare orden i Tacksamhet och vördnad 1902-1952,, Av G. Carell. 55 mm brons

300:-


Gustav VI Adolf
Drottningholm, Sporrong, 44 mm brons

100:-


Gustav VI Adolf
Svenska Frimurare orden i Tacksamhet och vördnad 1902-1962, Grav G Catell,  60 mm brons

300:-

  
 

 

 

                                                                   Till toppen