Privatbanksedlar - Riksdaler Riksmynt - Läns Enskilda Bank - Strandbergs Mynthandel


Tel: +46(0)8-611 01 10,
611 58 20
Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info#aktiesamlaren.se

Hem  Home

Svenska Privat Banksedlar - Swedish Privat banknote

Bohus Läns Enskilda Bank

               
 

50 kronor, 1879, Uddevalla, prov. blankett

01 9 000:-

Borås Enskilda Bank


            

10 kronor, 1894, Borås, LITT A, hål mak.      

1+  3 000:-

 

Christianstads Enskilda Bank


5 kronor, 1865, Kristianstad, provtryck,J. Bagge, ensidig, Tj papper 0 3 000:-

         

   

10 kronor, 1894, Kristianstad, mak. LITT E.

1+/01 4 000:-


 
10 kronor, 1894, Kristianstad, LITT C. 1+ 5 000:-
Christinehamns Enskilda Bank 

10 kronor, 1884, Christinehamn, LITT C. 1/1+ 4 500:-
Enskilda Banken i Wenersborg


10 Riksdaler Riksmynt, 1865, Wenersborg, LITT A. 00000, Provblankett 0 5 000:-

 
 

10 kronor, 1879, Wenersborg, LITT D. 1 3 000:-

 

Gefleborgs Enskilda Bank


   
10 Kronor, 1875, Gevle, LITT N. 1?/1 2 000:-
 

Gotlands Enskilda Bank

   

   

50 kronor, 1879, Visby, blankett, Ensidig Tj papper, Bagge  

01  15 000:-
 
Götha Canal Bolagets Disconto Verk


33 Riksdaler Specie, 1810, Göteborg

1+/01  22 000:-
 

Göteborgs Enskilda Bank

       

   

5 Riksdaler Riksmynt, 1858, Göteborg, LITT E.

1/1+  3 500:-


10 Riksdaler Riksmynt, 1868, Göteborg, LITT F. 1/1+ 4 500:-


5 Riksdaler Riksmynt, 1873, Göteborg, provtryck, J. Bagge,

01  3 500:-

 

5 Riksdaler Riksmynt, 1873, Göteborg, LITT G.

1+ 4 500:-


   

5 kronor, 1877, Göteborg, LITT D.

1  2 500:-


   

10 kronor, 1879, Göteborg, LITT D.

1  2 500:-

   

10 kronor, 1879, Göteborg, provblankett.

01  3 000:-


100 kronor, 1878, Göteborg, provblankett, J. Bagge, ens. tj papper. 01 12 000:-
         

Hallands Enskilda Bank


 

   
 

Hernösands Enskilda Bank


   

10 kronor, 1892, Hernösand, hål mak. LITT G.

01 3 500:-


10 kronor, 1892, Hernösand, LITT J. 1/1+ 3 000:-
 
Kalmar Enskilda Bank


10 kronor, 1894, Kalmar, LITT A. 1+ 4 500:-
 

Kopparbergs Enskilda Bank


   

10 Riksdaler Riksmynt, 1868, Falun, LITT P.

1/1+  6 000:-


   

10 kronor, 1894, Falun , betald, LITT C.

01  5 000:-

Mälareprovinsens Enskilda Bank

       

33 1/3 Riksdaler Banco, 1847, Västerås, Provtryck 01

7 000:-


10 Riksdaler Riksg, 1847, Västerås, mak. LITT K. 1/1+

5 000:-


 

 

5 Riksdaler Riksg, 1847, Västerås, mak. provtryck 1+

3 500:-

 

10 Rdr Riksmynt, 1856, Västerås, provtryck           

01

3 500:-


50 kronor, 1875, Västerås, blankett

01 8 500:-


 

10 kronor, 1875, Västerås, LITT O. mak. inlöst.

01 4 500:-


5 kronor, 1875, Västerås, LITT C, mak.inlöst

1+ 3 500:-


100 kronor, 1894, Västerås, mak.

01 15 000:-


10 kronor, 1894, Västerås, mak.

01 4 500:-


10 kronor, 1894, Västerås,

01 6 500:-

Norrköpings Enskilda Bank


    

10 Kronor, 1887, Norrköping, LITT A. Hål mak.       

1    6 000:-
 

Oskarshamns Enskilda Bank

      

10 kronor, 1877, Oskarshamn, LITT A.    

1      4 000:-
Skaraborgs Läns Enskilda Bank


   

10 kronor, 1875, Skövde, LITT E.

1/1+  6 500:- 

   

100 kronor, 1888, Skövde, Provtryck

0   17 000:-


   

10 kronor, 1888, Skövde, LITT B, mak,

1/1+  5 000:-

Skånska Privatbank


   

3 Riksdaler Banco, 1841, Ystad,

1/1+  20 000:-

Skånes Enskilda Bank

   

5 Riksdaler Riksmynt, 1857, Ystad, Prov, J Bagge, mak. tunt papper

01  3 000:-


   

50 Riksdaler Riksmynt, 1866, Ystad, Prov, J Bagge, mak.

0  15 000:- 

   

5 Krona, 1876, Malmö, LITT B

1 3 000:-

   

5 Krona, 1876, Malmö, LITT A

1+ 5 000:-

 

   

   

10 Krona, 1894, Malmö, LITT B

1+ 4 500:-

Smålands Enskilda Bank


   

5 Riksdaler Riksmynt, 1857, Jönköping, Prov ensidig, tunt papper   

1+     3 000:-


   

5 Riksdaler Riksmynt, 1867, Jönköping, provtryck

1/1+    4 000:-
   

Stockholms Enskilda Bank

   
100 kronor, 1876, Stockholm, Provtryck, mak. 01 25 000:-

Sundsvalls Enskilda Bank

         

  

10 Kronor, 1875, Sundsvall, LITT I, Inlöst.     

1     3 500:-


  

5 Kronor, 1875, Sundsvall, Prov J. Bagge.

01    6 000:-

Södermanlands Enskilda Bank


5 Riksdaler Riksmynt, 1867, Nyköping, LITT D, fläckar.      

1/1+   4 500:-

Wadstena Enskilda Bank


   
10 Riksdaler Riksmynt, 1867, Vadstena, LITT A. 1+ 6 000:-

Westerbottens Enskilda Bank


5 Riksdaler Riksmynt, 1866, Umeå, LITT A. 1 4 000:-


50 Riksdaler Riksmynt, 1866, Umeå, blankett, svartavdrag

01/0 10 000:-

Wermlands Enskilda Bank


10 Riksdaler Riksmynt, 1857, Karlstad, J. Bagge, blankett  

0 3 000:-


50 kronor, 1875, Karlstad, blankett 01 15 000:-


10 kronor, 1875, Karlstad, Provblankett   

01 4 500:-


10 kronor, 1891, Karlstad, LITT H.

1+/01 6 500:-

Westerbottens Enskilda Bank


5 Rdr Rmt, 1866, Umeå,

1+ 4 000:-

Örebro Enskilda Bank

Östergötlands Enskilda Bank

                                      
 

   

10 Riksdaler Riksmynt, 1867, Linköping, LITT A, hål mak.                  

1 2 500:-

                                                     

   

                      Div Bank Aktiebrev                      

   

                                          

Borås Enskilda Bank, 1887, 1 000 kr, Borås

2 500:-

                                              
 

Borås Enskilda Bank, 1906, 1 000 kr, Borås, Blankett

1 200:-

                                                     
 

Enskilda banken i Wenersborg, 1907, 500 kr, Wenersborg, blankett,

700:-

                                                     

Enskilda banken i Venersborg, 1918, 500 kr, Venersborg 300:-

                                                     

Gotlands Bank, AB, 1908, 1 000 kr, Wisby

300:-

                                                     

Göteborgs Bank, AB, 1904, 1 250 kr, Göteborg, stor.

1 200:-

                                                     

Kopparbergs Enskilda Bank, 300 kr, 1904, Falun 1 200:-


Mälare provinsernas Enskilda Bankbolag, 500 kr, 1877 2 000:-


Norrbottens Enskilda Bank, 500 kr, 1898 1 500:-

Skaraborgs Enskilda Bank, 1 000 kr, 1916 1 500:-


Skaraborgs Enskilda Bank, 1 000 kr, 1934

600:-

 

Skaraborgs Enskilda Bank, 1 000 kr, 1916 1 500:-
 

Smålands Ensklida Bank, 500 kr, 1917, Jönköping

250:-
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms Enskulda Bank, 100 kr, 1946, Stockholm 100:-
 

Sundsvalls Enskilda Bank, 100 kr, 1951, Sundsvall 800:-


Södermanlands Enskilda Bank, 100 kr, 1923, Nyköping 950:-

                                                     

 Wermalnds Enskilda Bank, 1938, 100 kr, Karlstad                                              

1 500:-

                                                     

                                                     

                                                     

 

                                                Till toppen