Handels o Industri AB Svenska Iran - Aktiebrev - Wertpapiere - Bonds - Shares


Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20

Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
aktiesamlaren


HEM   HOME

Handels o Industri AB Svenska Iran

ak535.jpg (31593 bytes)
1.000 kr, 1949, Stockholm, Referens: GA.1631