Hälsingborgs Fastighetsägares Garantiför. - Aktiebrev - Wertpapiere - Bonds


Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20

Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
aktiesamlaren


HEM   HOME

Hälsingborgs Fastighetsägares Garantiför.

ak635.jpg (28895 bytes)
10 kr, 1937, Helsingborg, Referens: GA.----