Höganäs Stenkols Verk - Aktiebrev - Wertpapiere - Bonds - Shares - Aksjebrev


Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20

Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
aktiesamlaren


HEM   HOME

Höganäs Stenkols Verk

ak644b.jpg (33931 bytes)
10 Rdr, 1825, Höganäs, Referens: GA.1871