Intecknings-och Förvaltnings Institutet, AB - Aktiebrev - Wertpapiere - Bonds


Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20

Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
aktiesamlaren


HEM   HOME

Intecknings - och Förvaltnings Institutet, AB

ak670.jpg (24282 bytes)
500 kr, 1918, Stockholm, Referens: GA.1932