Ångbåts AB Sten Sture i Malmö - Aktiebrev - Wertpapiere - Bonds - Shares - Aksjebrev - Scripofili


Tel: +46(0)8-611 01 10. 611 58 20

Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
aktiesamlaren


HEM   HOME


Ångbåts AB Sten Sture i Malmö

akt725a.jpg (37968 bytes)

100 kr, 1882, Malmö, Referens: GA.5444