Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info#aktiesamlaren.se

HEM   HOME


Danmark-Denmark
 

Denna sida är inte längre aktuell, klicka vidare till vår webbshop

www.strandbergsmynt.se

 

Christian VI 1588-1648
Silvermynt/Silver coins
 
Frederik III 1648-1670
Silvermynt/Silver coins
    
2 Skilling, 1650          god 1 500:-
2 Skilling, 1654           1 300:-
2 Skilling, 1661  1 200:-
2 Skilling, 1662      1/1+ 500:-
                          
Christian V 1670-1699
Silvermynt/Silver coins  
2 Skilling, 1677          1?/1 300:-
                          
Fredrik IV 1699-1730
Silvermynt/Silver coins  
12 Skilling, 1711 1?/1 500:-
12 Skilling, 1720 1 700:-
12 Skilling, 1722 1 700:-
8 Skilling, 1704 1 600:-
                          
Christian VI 1730-1746
Silvermynt/Silver coins
               
24 Skilling 1732, S.4.1-H 7 A                  1/1+ såld/sold
            
Fredrik V 1746-1766
Silvermynt/Silver coins
2 Skilling 1749                          1 600:-
1/2 Skilling 1762                          1 300:-
                     
Christian VII 1766-1808
Silvermynt/Silver coins

                           

1 Speciedaler 1776                         1 4 000:-
   
1 Speciedaler 1787,  rengjord, repor          god 1 1 000:-
                      
Bronsmynt/Bronze coins
1 Skilling 1787, Slesvig-Holsten                      1 500:-
                     
Frederik VI 1808-1839
Silvermynt/Silver coins
1/6 Riksdaler, 1808, Altona 1/1+ 900:-
1/24 Speciedaler, 1812, Slesvig-Holsten    1/1+ 700:-
1/24 Speciedaler, 1812, Slesvig-Holsten     1 250:-
                     
Bronsmynt/Bronze coins
12 Skilling 1812, överpr 1771     1/1+ 2 000:-
16 Skilling 1814         1 250:-
2 Skilling 1809 (01) 450:-
2 Skilling 1810 1+/01 300:-
1 Riksbankskilling 1818 god 1 200:-
                     
Christian VIII 1839-1848
Silvermynt/Silver coins
     
1 Rigsbankdaler, 1848             1+ 2 000:-
1 Rigsbankdaler, 1848             1 700:-
1 Speciedaler, 1846, rengjord             1+ 3 000:-
8 Rigsbankskilling, 1843        1+ 700:-
                     
Bronsmynt/Bronze coins
2 R.B.S, 1842 1/1+ såld/sold
                     
Frederik VII 1848-1863
Silvermynt/Silver coins

1 Speciedaler, 1848, Tronskifte  god 1+ 2 500:-
1  Rigsdaler, 1854 1+ 800:-
1  Rigsdaler, 1855 1/1+ 500:-
1/2  Rigsdaler, 1854 1 300:-
1/2  Rigsdaler, 1855 1/1+ 500:-
4 Skilling, 1856 1+/01 500:-
      
Bronsmynt/Bronze coins
1/2 Rigsbankskilling, 1852, kantskada 1/1+ 100:-
      
Christian IX 1863-1906
Silvermynt/Silver coins
2 Riksmynt 1863 1+ 2 500:-
4 Skilling, 1871 1+ såld/sold
25 Öre, 1894 1+/01 400:-
25 Öre, 1905 1+/01 300:-
10 Öre, 1874 1+/01 300:-
10 Öre, 1891 01 125:-
Bronsmynt/Bronze coins
2 Öre 1887      1+/01 2 500:-
1 Öre 1886       1/1+ 500:-
                     
Frederik VIII 1906-1912
Silvermynt/Silver coins
10 Öre 1911                            1+ 400:-
                     
Danska Västindien
Silvermynt/Silver coins
10 Cents 1878                           1+ 500:-
                     
Christian X 1912-1947
Silvermynt/Silver coins
1 Krona, 1915 01 200:-
1 Krona, 1915 1+/01 150:-
1 Krona, 1916 1+/01 150:-
                     
Bronsmynt/Bronze coins
5 Öre, 1913 1+/01 1 500:-