Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info@aktiesamlaren.se

HEM  HOME


Karl XIV Johan-Karl XV 1818-1872

Denna sida är inte längre aktuell, klicka vidare till vår webbshop

www.strandbergsmynt.se

 


Karl XIV Johan 1818-1844

Född 1763 i Pau. son till advokat Henri Bernadotte, gift 1798 med Désirée Clary. Marskalk av Frankrike 1804, valde till svensk tronföljare 1810. Han åsta kom samförstånd med Ryssland och stred mot Napoleon vid Leipzig 1813 samt fick stormakternas stöd för erövringen av Norge 1814. Kung 1818. Död 1844. Valspråk: Folkets kärlek min belöning.
Silvermynt/Silver coins
1 Riksdaler Jubileum, 1821, SM.43 01/0 14 000:-

1 Riksdaler, 1822, SM.44, svaga plantsrispor 01 14 000:-
1 Riksdaler Specie, 1838, SM.66, rengjord, kant skader 1+ 3 500:-

1/4 Riksdaler Specie, 1831, SM.79 1+/01 2 000:-
 
1/8 Riksdaler Specie, 1832, SM.86, rengjord 1+ 500:-
1/8 Riksdaler Specie, 1832, SM.8 1/1+ 400:-
1/8 Riksdaler Specie, 1833, SM.8 1+/01 700:-
1/8 Riksdaler Specie, 1834, SM.88 1/1+ 400:-
 
1/12 Riksdaler Specie, 1833/31, SM.93b (1+) 800:-
1/16 Riksdaler Specie, 1835, SM.95 01 800:-
1/16 Riksdaler Specie, 1835, SM.95 1+ 250:-
1/16 Riksdaler Specie, 1836, SM.96 1/1+ 250:-
 
Kastmynt/Largesse Money
Kopparmynt/Copper coins
1 Skilling, 1819, SM.99 god 1 150:-

1 Skilling, 1825, SM.103a 1+ 400:-
1 Skilling, 1825, SM.103a 1/1+ 250:-
1 Skilling, 1827, SM.104 1/1+ 250:-
 
1/2 Skilling, 1821, SM.110 1+ 400:-
1/2 Skilling, 1827, SM.114a 1+ 200:-
1/2 Skilling, 1828, SM.115 1+/01 350:-
 
1/4 Skilling, 1819, SM.118 1+/01 300:-
1/4 Skilling, 1825, SM.122a 1+/01 250:-
1/4 Skilling, 1829, SM.125 01 500:-
 
1/6 Skilling, 1830, SM.127a 01 200:-
1/6 Skilling, 1830, SM.127a 1+/01 100:-
 
1/12 Skilling, 1825, SM.129a 01 200:-

1/2 Skilling, 1832, SM.131, Palmkvist, kantex 1+/01 500:-
1/2 Skilling, 1832, SM.131, Palmkvist 1+/01 700:-
1/2 Skilling, 1832, SM.131, Palmkvist 01 1 000:-
1/2 Skilling, 1832, SM.131, Palmkvist god 01 1 500:-
1/4 Skilling, 1833/32, SM.13, Palmkvist, 1+/01 800:-
1/6 Skilling, 1832, SM.135, Palmkvist, med pärlrand 01 900:-
1/6 Skilling, 1832, SM.135, Palmkvist, utan pärlrand 01 300:-
1/6 Skilling, 1832, SM.135b, Palmkvist, 01 300:-
2 Skilling Banco, 1837, SM.140 1/1+ 300:-
2 Skilling Banco 1839, SM.141, kanthack 1+/01 1 000:-
2 Skilling Banco, 1841, SM.143 01 2 500:-
2 Skilling Banco, 1843, SM.145 1/1+ 300:-
1 Skilling Banco, 1836/35, SM.148b (01) 900:-
1 Skilling Banco, 1837, SM.149 1/1+ 200:-
1 Skilling Banco, 1839, SM.151, litet kantskada 01 1 000:-
1 Skilling Banco, 1843, SM.154 1/1+ 200:-
1/3 Skilling Banco, 1839/37, SSM.165,kantsk/edge damage 1+ 300:-
1/6 Skilling Banco, 1836, SSM.171, 01 200:-
1/6 Skilling Banco, 1844, SSM.176 1 850:-


Oskar I 1844-1859

Född 1799 i Paris, son till general Jean Baptiste Bernadotte (Karl XIV Johan) och Désirée Clary. Svensk och Norsk kung 8 mars 1844. Oskar ägnade stor uppmärksamhet åt sociala frågor. Moderniseringen av postväsendet med införandet av frimärken på 1850-talet är några av de stora händelserna under Oskar I regeringstid. Död 1859. Valspråk: Rätt och sanning.
 
Silvermynt/Silver coins

1 Riksdaler Specie 1845, SM.26 

1+ 4 500:-

1 Riksdaler Specie 1846, SM.27, rengjord 

1+/01 3 500:-

1 Riksdaler Specie 1848, SM.29, 01 4 500:-
1 Riksdaler Specie 1853, SM.33  1+ 3 500:-
1 Riksdaler Specie 1853, SM.33, rengjord    1+ 2 500:-
1 Riksdaler Specie 1855, SM.35 1+/01 4 000:-

1/2 Riksdaler Specie, 1848/45, SM.38b 1+ 4 000:-
1/4 Riksdaler Specie, 1846, SM.40, smårepig 1+/01 2 800:-
1/4 Riksdaler Specie, 1848, SM.42 1+ 2 500:-
1/4 Riksdaler Specie, 1848, SM.42 1/1+ 1 500:-
1/16 Riksdaler Specie, 1848, SM.46 01 600:-
1/16 Riksdaler Specie, 1848, SM.46  1+ 300:-
1/16 Riksdaler Specie, 1851, SM.49 1+ 200:-
1/16 Riksdaler Specie, 1855, SM.51 1+ 200:-
1/32 Riksdaler specie 1852/51, SM.53 1+ 200:-
1/32 Riksdaler specie 1853, SM.5 01/0 900:-
4 Riksdaler Riksmynt 1856, SM.56b 01/0 9 000:-
4 Riksdaler Riksmynt 1856, SM.56b 1+/01 3 000:-
4 Riksdaler Riksmynt 1857, SM.57a god 1+ 3 500:-
25 Öre, 1855, SM.62 1+ 200:-
25 Öre, 1856, SM.63 1+/01 350:-
25 Öre, 1859/57, SM.66b 01/0 900:-
10 Öre, 1857, SM.68 01 450:-
10 Öre, 1858, SM.69 1+/01 300:-
10 Öre, 1859, SM.70 01 400:-
Kastmynt/Largesse Money
Minnespenning, 1859, SM.143, Begravning 01 2 500:-
Minnespenning, 1859, SM.143, Begravning 1+ 1 400:-
Kopparmynt/Copper coin
4 Skilling Banco, 1849, SM.71  1+/01 800:-
4 Skilling Banco, 1849, SM.71  1/1+ 200:-
4 Skilling Banco, 1850, SM.72, kantskada 1/1+ 350:-
4 Skilling Banco, 1855, SM.75, kantskada 1+/01 750:-
 
2 Skilling Banco, 1847, SM.80  kantskada 1+/01 900:-
2 Skilling Banco, 1847, SM.80     1+ 300:-
 
1 Skilling Banco, 1847, SM.89    01 900:-
1 Skilling Banco, 1849, SM.89    01 1 000:-
1 Skilling Banco, 1852, SM.92   1+/01 700:-
2/3 Skilling Banco, 1852, SM.106    1+ 400:-
2/3 Skilling Banco, 1852, SM.106    1+/01 600:-
2/3 Skilling Banco, 1855, SM.109  01 800:-
 
1/3 Skilling Banco, 1844, SM.110    01/0 900:-
1/3 Skilling Banco, 1844, SM.110   god 01 600:-
1/3 Skilling Banco, 1851, SM.116 1+/01 200:-
1/3 Skilling Banco, 1855, SM. 1+/01 200:-
   
1/6 Skilling Banco, 1844, SM.121  01/0 250:-
1/6 Skilling Banco, 1846, SM.123 01 300:-
1/6 Skilling Banco, 1853, SM.129 1+ 200:-
1/6 Skilling Banco, 1854, SM.130 01/0 300:-
1/6 Skilling Banco, 1855, SM.131 01/0 300:-
1/6 Skilling Banco, 1855, SM.131 01 200:-
 
Bronsmynt/Bronze coins  
5 Öre, 1857, SM.132b   1+/01 350:-
5 Öre, 1858/57, SM.133b     01 400:-
5 Öre, 1858/57, SM.133b      1+/01 250:-
2 Öre, 1858, SM.136     01 300:-
   
1 Öre, 1857, SM.138 01 200:-
1/2 Öre, 1858/57, SM.142b   01 350:-
 
1/2 Öre, 1857, SM.141 01 150:-


Karl XV 1859-1872

Född  3 juni 1826 på Stockholms slott. Son till Oscar I och Josephine av Leuchtenburg. Kung av Sverige och Norge 8 juli 1859, krönt 3 maj 1860 i Stockholm och i Trondheim 5 augusti. Karl XV var kanske vår populäraste konung genom tiderna men någon stor betydelse som statschef hade han ej. Död i Malmö 1872. Valspråk: Land skall med lag byggas.
Silvermynt/Silver coins
4 Riksdaler Riksmynt, 1862, SM.15, utan L.A god 1+ 3 800:-
4 Riksdaler Riksmynt, 1862, SM.15, med L.A, 01 4 500:-
 
4 Riksdaler Riksmynt, 1862, SM.15, med L.A 1+/01 2 800:-
 
4 Riksdaler Riksmynt, 1864, SM.17, 01 4 500:-
 
4 Riksdaler Riksmynt, 1871, SM.24, rengjord 1+/01 4 000:-

 
4 Riksdaler Riksmynt, 1871, SM.24, hack 1+ 2 000:-
 
2 Riksdaler Riksmynt, 1864, SM.26a, fläckig 01 7 500:-
2 Riksdaler Riksmynt, 1871, SM.27  01/0 15 000:-

  

25 Öre, 1871, SM.41a 01/0 900:-
 
10 Öre, 1861, SM.42 1/1+ 200:-
10 Öre, 1867, SM.47 1+ 200:-
10 Öre, 1871, SM.50 1+ 300:-
10 Öre, 1871, SM.50 1+/01 400:-
 
 Kastmynt/Largesse Money
 
 Minnespenning, 1860, SM.82, Kröning 1+/01 1 400:-
 Minnespenning, 1860, SM.82, Kröning 1+ 900:-
 
Bronsmynt/Bronze coins
5 Öre, 1862, SM.53b 01 700:-
5 Öre, 1863/62, SM.54b 1+/01 500:-
5 Öre, 1865, SM.56 1+ 250:-
5 Öre, 1867, SM.58 01 450:-
5 Öre, 1872, SM.59a 01 350:-
2 Öre, 1863, SM.63  01/0 800:-
2 Öre, 1863, SM.63  1+/01 350:-
2 Öre, 1864, SM.64 01 200:-
2 Öre, 1867, SM.67a 01/0 350:-
 
1 Öre, 1864, SM.74b 01/0 200:-
1 Öre, 1867, SM.77 01/0 200:-
1 Öre, 1870, SM.78 01 140:-
1/2 Öre, 1867, SM.81a 01 250:-
 

                                                        Till toppen