Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
Hantverkargatan 36, Box 7377, 103 91 Stockholm, Sweden
info@aktiesamlaren.se

HEM  HOME


1719-1771

 


Ulrika Eleonora 1719-1720

Född 1688, dotter till Karl XI och Ulrika Eleonora d ä. syster till Karl XII. Drottning efter dennes död 1718. Krönt i Uppsala 1719. Gift med Fredrik av Hessen. Ulrika som uppfostrats under envälde, utnämnde och adlade utan att höra rådets åsikter. Drottningen avsade sig regentskapet redan 1720 till förmån för sin make Fredrik(I).

Silvermynt/Silver coins  

   
1 mark, 1719, SM.7  1/1+ 5 500:-

 

   
Kopparmynt/Copper coins god 1 250:-
1 Öre KM. 1719, SM.24b, överpr. på nödmynt 1?/1 250:-
1 Öre KM. 1719, SM.24b, överpr. på nödm. Flink o Färdig 1?/1 200:-
1 Öre KM. 1719, SM.24b, överpr. på nödm. Flink o Färdig 1?/1 350:-
       
Stora Kopparbergs Pollett
5 Mark, koppar 1723, skrift 1+/01 6 000:-
 
 
 
 
 
 
Silvermynt/Silver coins  

   
1 Riksdaler, 1723, SM.64, pl. fel 1 7 500:-
1 Riksdaler, 1726, SM.63b, repa 1+/01 9 500:-

   
1 Riksdaler, 1727, SM.64, pl. fel (1+) 7 500:-
1 Riksdaler, 1727, SM.64, god 1+ 15 000:-
   
1 Riksdaler, 1731, SM.69 god 1+ 15 000:-

   
1/4 Riksdaler, 1736, SM.104, svag repa 1+ 5 000:-

   
2 Mark, 1721, SM.112, svag repa 1+/01 9 000:-
   
5 Öre, 1725, SM.131 1+/01 2 000:-
5 Öre, 1730, SM.133a,  repor/scratches 1+ 300:-
5 Öre, 1731, SM.134 1/1+ 450:-
5 Öre, 1741, SM.143 1/1+ 450:-
     
2 Mark, 1721, SM.112, svag repa 1+/01 9 000:-
2 Mark, 1721, SM.112, svag repa 1+/01 9 000:-
2 Mark, 1721, SM.112, svag repa 1+/01 9 000:-
2 Mark, 1721, SM.112, svag repa 1+/01 9 000:-
2 Mark, 1721, SM.112, svag repa 1+/01 9 000:-
2 Mark, 1721, SM.112, svag repa 1+/01 9 000:-
     

Fredrik I 1720-1751

Född 1676. Lantgreve av Hessen. Gift med Ulrika Eleonora, Karl XII:s syster vilken 1720 överlät kronan på honom. Tvangs som konung acceptera en ny regeringsform, vilken överflyttade den politiska makten på partierna. Fick mot slutet av sin regering se sin underskrift ersatt med en namnstämpel. Död 1751. Valspråk: Gud mitt hopp/Gud vårt hopp.
 

Adolf Fredrik I 1751-1771

Född 1710 på Gottorp i Slesvig. Vald av Svenska riksdagen till tronföljare 1743. Kung 1751. Adolf Fredrik har inte haft någon större politisk betydelse i Sverige. Han var vänlig och rättvis och blev populär i landet. Dog 1771 efter en bastant middag som avslutades med hetväggar vilka blev hans öde. Valspråk: Statens välfärd min välfärd.
 
Silvermynt/Silver coins

   
1 Riksdaler, 1754, SM.44b    (01) 14 000:-
1 Riksdaler, 1769, SM.58a (1+) 5 500:-
3 Daler SM, 1770, SM.59 1+/01 6 500:-

3 Daler SM, 1770, SM.59  (01) 8 000:-

2 Daler SM, 1770, SM.61b, rengjord 1+/01 6 000:-
1 Daler SM, 1770, SM.68a, plantsrispor 1+/01 5 500:-

1/2 Riksdaler, 1768, SM.67  1+/01 20 000:-

1/4 Riksdaler, 1768, SM.75  1/1+ 4 500:-

1/8 Riksdaler, 1767, SM.77b,  VH.     (01) 3 000:-
1/8 Riksdaler, 1768, SM.78 god 1 1 000:-

8 Öre/1/12 rdr, 1771, SM.79a, 1+ 2 000:-
4 Öre, 1771, SM.80 1+ 1 500:-

10 Öre, 1751, SM.87 (1+) 3 500:-
 
Silvermynt-Besittningsmynt
Silver coins - Coins of the Possessions
1/24 Taler, 1761, SB.260d, I.D.L Pommern  (01) 1 000:-
 
Kopparmynt/Copper coins

   
2 Öre SM, 1759, SM.169  1+   300:-
2 Öre SM, 1761, SM.170    1+ 300:-
2 Öre SM, 1762, SM.17  1+/01 700:-
2 Öre SM, 1768, SM.177, dubbelpr. 1/1+ 400:-
1 Öre SM, 1758, SM.18 1/1+ 250:-

   
1 Öre SM, 1759, SM.182   1+/01 800:-
1 Öre SM, 1763, SM.183, dubbelpr. kantskada 1+ 300:-
1 Öre SM, 1768, SM.184 1 600:-

   
1 Öre KM, 1768, SM.185a, smal sköld god 1 200:-